Generalforsamling for Roskilde Skakklub 28. maj 2019 kl. 19:30 Vestergade 17, 4000 Roskilde

Antal tilstedeværende medlemmer: 16

Referent: Søren Madsen

Generalforsamlingen afholdtes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning – herunder præmieuddeling
  3. Regnskab 2018
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Flg er på valg: Lasse Christensen (kasserer), Martin Moesgaard (bestyrelsesmedlem), Helge Frederiksen (bestyrelsesmedlem)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er er Martin Leth samt Ebbe Rostorp (suppleant)
  7. Budget samt fastlæggelse af kontingent
  8. Eventuelt

Valg af dirigent

Som dirigent valgte generalforsamlingen Ebbe Rostorp.

Ebbe konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med henvisning til, at generalforsamlingen var annonceret på klubbens hjemmeside 14 dage forud.

Formandens beretning – herunder præmieuddeling ved Jacob Gjørtsvang Andersen

Jacob berettede om årets resultater:

 

Holdturnering

I holdturneringen stillede Roskilde Skakklub med 2 hold á 8 spillere.

1.holdet sluttede på en delt andenplads i Mesterrækken et stykke efter nummer 1.

  1. holdet blev desværre sidst i A-rækken.

Klubturneringen

Klubturneringen havde 21 deltagere, der spillede i samme gruppe. Dog var der 3 præmiegrupper.

I ratinggruppe 2 blev anden- og tredjepladsen delt mellem Andreas Tobias Thomsen og Jørgen Holm Hansen. Førstepræmien gik til Helge Frederiksen.

I ratinggruppe 1 gik førstepladsen til Kurt Rasmussen. Anden- og tredjepræmien blev delt mellem Martin Knudsen og Torben Autzen.

I den samlede turnering gik 3. pladsen til Henrik Bloch Andersen, 2. pladsen Jørgen Løvgreen.

Vinder af klubturneringen i sæson 2018/2019 blev Jens Hansen.

Domkirketurnering

I ratinggruppe 1 deltes andenpladsen mellem Jørgen Holm Hansen og Peter Autzen. Førstepræmien gik til Helge Frederiksen. 

I den samlede Domkirketurnering blev Kurt Rasmussen nummer 2.

Domkirketurneringen blev vundet af Rasmus Olsson.

 

Bemærkninger til Juniorskak

Martin Moesgaard Knudsen bemærkede, at vi er tæt på at dreje nøglen om med juniorarbejdet. Der kommer mellem 1-4 juniorer tirsdag eftermiddag. Juniorskakken mangler PR. Der blev opfordret til at alle, der kender en junior om at tage vedkommende med.

Bemærkninger fra Torben Autzen

Torben Autzen udtrykte sin skuffelse over, at nogle, blandt andet indbyderen af en turnering, havde trukket sig undervejs fra turneringen, det har givet en ujævn afvikling. Endvidere var turneringerne blevet afviklet med ulige antal og dermed blind makker.

Lasse Christensen svarede, at klubben vil have så mange deltagere med så muligt, og hvis et ulige antal melder sig, bliver det sådan. 

Desuden var Torben utilfreds med, at Roskilde Skakklubs hjemmeside ikke i tilstrækkelig omfang dækker resultaterne af turneringerne.

Ebbe Rostorp fortalte, at resultaterne ligger på hjemmesiden og forsøgte at guide Torben til det rette sted. Resultaterne ligger, så man via et link fra klubbens hjemmeside kommer til DSUs turneringshjemmeside, hvor tabellerne er.

Derudover var Torben Autzen utilfreds med klubbens lokaler blandt anden toiletforhold, og at lokalerne ikke er repræsentative, når modstanderhold er på besøg. Torben mente, at bestyrelsen burde gøre mere for at skaffe nye lokaler.

 Jacob Gjørtsvang Andersen var enig i, at lokalerne ikke er optimale, men mente ikke at det er muligt at skaffe bedre lokaler.

Derudover mente Torben, at der var spillere nok til, at klubben kan stille flere hold.

Jacob svarede, at alle der har lyst kan spille på hold. Hvis klubbens medlemmer melder sig, stiller vi gerne 3 hold.

Regnskab ved kasserer Lasse Christensen

Roskilde Skakklub har haft en jubilæumskonto med en saldo på 8.672,8 kr. Kontoen kostede årligt klubben 300 kr. i gebyr. Derfor blev beløbet flyttet over til klubbens hovedkonto, men pengene er stadigvæk forbeholdt jubilæumsaktivitet.

Derefter blev regnskaber godkendt.

Budget

Lasse Christensen bemærkede, at der i budgettet er afsat 12.000 kr. til nye materialer. Klubben har allerede modtaget nogle elektroniske brætter og skaksæt, men har ikke modtaget en faktura. Derfor er pengene ikke med i regnskabet.

7.500 kr. af budgettets 12.000 kr. til materialer er således allerede båndlagt til at betale en forventet faktura.

Kantinesalget forventedes at falde som følge af færre juniorer.

Der blev ikke ændret på kontingentet.

Herefter blev budgettet godkendt.

 

Der var ingen nye forslag på generelforsamlingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Martin Moesgaard Knudsen og Helge Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Lasse Christensen blev valgt til kasserer uden modkandidat.

Martin Leth blev valgt til revisor uden modkandidat.

Ebbe Rostorp blev valgt til revisorsuppleant.

Eventuelt

Ebbe bemærkede, at klubben bruger 2000 kr. årligt på hjemmesiden, men han føler ikke, at vi anvender siden nok. Alle er velkommen til at kontakte Ebbe med indlæg til hjemmesiden.

Rasmus Olsson bemærkede, at siden dog er bedre end for et år siden, da hjemmesiden var undervejs.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Roskilde Skakklub
Vestergade 17
4000 Roskilde

mail : jebh2505@live.dk
tlf : 24681812
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.