Der har været meget fin tilslutning til sommerskakken i år. Der er netop sendt en mail ud om, at der også spilles sommerskak på tirsdag den 25. juni. I spidsen efter 3. runde har vi Lasse efterfulgt af Preben L. og Torben. Her er et billede fra 3. runde.IMG 0612

Generalforsamling for Roskilde Skakklub 28. maj 2019 kl. 19:30 Vestergade 17, 4000 Roskilde

Antal tilstedeværende medlemmer: 16

Referent: Søren Madsen

Generalforsamlingen afholdtes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning – herunder præmieuddeling
  3. Regnskab 2018
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Flg er på valg: Lasse Christensen (kasserer), Martin Moesgaard (bestyrelsesmedlem), Helge Frederiksen (bestyrelsesmedlem)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er er Martin Leth samt Ebbe Rostorp (suppleant)
  7. Budget samt fastlæggelse af kontingent
  8. Eventuelt

Valg af dirigent

Som dirigent valgte generalforsamlingen Ebbe Rostorp.

Ebbe konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med henvisning til, at generalforsamlingen var annonceret på klubbens hjemmeside 14 dage forud.

Formandens beretning – herunder præmieuddeling ved Jacob Gjørtsvang Andersen

Jacob berettede om årets resultater:

 

Holdturnering

I holdturneringen stillede Roskilde Skakklub med 2 hold á 8 spillere.

1.holdet sluttede på en delt andenplads i Mesterrækken et stykke efter nummer 1.

  1. holdet blev desværre sidst i A-rækken.

Klubturneringen

Klubturneringen havde 21 deltagere, der spillede i samme gruppe. Dog var der 3 præmiegrupper.

I ratinggruppe 2 blev anden- og tredjepladsen delt mellem Andreas Tobias Thomsen og Jørgen Holm Hansen. Førstepræmien gik til Helge Frederiksen.

I ratinggruppe 1 gik førstepladsen til Kurt Rasmussen. Anden- og tredjepræmien blev delt mellem Martin Knudsen og Torben Autzen.

I den samlede turnering gik 3. pladsen til Henrik Bloch Andersen, 2. pladsen Jørgen Løvgreen.

Vinder af klubturneringen i sæson 2018/2019 blev Jens Hansen.

Domkirketurnering

I ratinggruppe 1 deltes andenpladsen mellem Jørgen Holm Hansen og Peter Autzen. Førstepræmien gik til Helge Frederiksen. 

I den samlede Domkirketurnering blev Kurt Rasmussen nummer 2.

Domkirketurneringen blev vundet af Rasmus Olsson.

 

Bemærkninger til Juniorskak

Martin Moesgaard Knudsen bemærkede, at vi er tæt på at dreje nøglen om med juniorarbejdet. Der kommer mellem 1-4 juniorer tirsdag eftermiddag. Juniorskakken mangler PR. Der blev opfordret til at alle, der kender en junior om at tage vedkommende med.

Bemærkninger fra Torben Autzen

Torben Autzen udtrykte sin skuffelse over, at nogle, blandt andet indbyderen af en turnering, havde trukket sig undervejs fra turneringen, det har givet en ujævn afvikling. Endvidere var turneringerne blevet afviklet med ulige antal og dermed blind makker.

Lasse Christensen svarede, at klubben vil have så mange deltagere med så muligt, og hvis et ulige antal melder sig, bliver det sådan. 

Desuden var Torben utilfreds med, at Roskilde Skakklubs hjemmeside ikke i tilstrækkelig omfang dækker resultaterne af turneringerne.

Ebbe Rostorp fortalte, at resultaterne ligger på hjemmesiden og forsøgte at guide Torben til det rette sted. Resultaterne ligger, så man via et link fra klubbens hjemmeside kommer til DSUs turneringshjemmeside, hvor tabellerne er.

Derudover var Torben Autzen utilfreds med klubbens lokaler blandt anden toiletforhold, og at lokalerne ikke er repræsentative, når modstanderhold er på besøg. Torben mente, at bestyrelsen burde gøre mere for at skaffe nye lokaler.

 Jacob Gjørtsvang Andersen var enig i, at lokalerne ikke er optimale, men mente ikke at det er muligt at skaffe bedre lokaler.

Derudover mente Torben, at der var spillere nok til, at klubben kan stille flere hold.

Jacob svarede, at alle der har lyst kan spille på hold. Hvis klubbens medlemmer melder sig, stiller vi gerne 3 hold.

Regnskab ved kasserer Lasse Christensen

Roskilde Skakklub har haft en jubilæumskonto med en saldo på 8.672,8 kr. Kontoen kostede årligt klubben 300 kr. i gebyr. Derfor blev beløbet flyttet over til klubbens hovedkonto, men pengene er stadigvæk forbeholdt jubilæumsaktivitet.

Derefter blev regnskaber godkendt.

Budget

Lasse Christensen bemærkede, at der i budgettet er afsat 12.000 kr. til nye materialer. Klubben har allerede modtaget nogle elektroniske brætter og skaksæt, men har ikke modtaget en faktura. Derfor er pengene ikke med i regnskabet.

7.500 kr. af budgettets 12.000 kr. til materialer er således allerede båndlagt til at betale en forventet faktura.

Kantinesalget forventedes at falde som følge af færre juniorer.

Der blev ikke ændret på kontingentet.

Herefter blev budgettet godkendt.

 

Der var ingen nye forslag på generelforsamlingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Martin Moesgaard Knudsen og Helge Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Lasse Christensen blev valgt til kasserer uden modkandidat.

Martin Leth blev valgt til revisor uden modkandidat.

Ebbe Rostorp blev valgt til revisorsuppleant.

Eventuelt

Ebbe bemærkede, at klubben bruger 2000 kr. årligt på hjemmesiden, men han føler ikke, at vi anvender siden nok. Alle er velkommen til at kontakte Ebbe med indlæg til hjemmesiden.

Rasmus Olsson bemærkede, at siden dog er bedre end for et år siden, da hjemmesiden var undervejs.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Referat fra søndagens mesterrækkekamp (Jens Bo Hansen)
 
Søndag d. 27/1 stod i WM-håndboldfinalens tegn - det gjaldt om at finde på passende aktiviteter for at fordrive tiden indtil 17:30 - derfor kom Preben Løvgreens mail: "2 afbud - kan du spille?" rigtig vel. Afgang mod Hillerød for at spille mod deres 2.hold, der har fået for vane at banke alt og alle i mesterrækken. Forrige sæson blev vist til 3 gange 8-0 - og i denne har de vundet 2 gange 8-0 og en 7½-½ og sejr over en af de nærmeste rivaler. Lidt småsnak inden kampstart - JB: "I har gjort det supergodt i denne sæson", "Tjahhh...vi havde en off-day, da vi kun vandt 7½-½". Hillerøds holdleder kom forbi deres bræt 3 og 4: "I skal spille mod Løvgreen-brødrene - de spiller noget bedre end deres rating giver udtryk for! - så tag jer i agt!!" - "Ja, ja, ja....og bumme, lumme, lumme...." Kampstart:
 
Efter en halv times spil blev der nærmest simultant langet remis-tilbud over disken på bræt 3 og 4 fra sort. Jørgen, der spillede bræt 4 stod lidt i underkanten efter en eller anden variant i skotsk eller så, hvor modstanderen havde mere terræn - der blev byttet af til tårnslutspil - og modstanderen saksede tårnet ind bag Jørgens bønder og plantede det på c6 godt dækket af bonden på d5. Det så lidt vanskeligt ud - men det er så her, at vi, der kender Jørgens spillestil, ved, at Jørgen ikke giver sig uden videre bare fordi han står lidt under. Og det var heller ikke tilfældet i søndags! - Jørgen fik byttet a-bønderne, og så var der jo en åben a-linjen. Tårnet derover - og ned bag modstanderens linjer, mens modstanderens tårn var uhjælpeligt låst på c6. Det kostede et par bønder og dermed partiet. 
 
Næste afsluttede parti var mit eget. Jeg spillede med Søren Bull, som jeg har spillet mod nogle gange, da han forsvarede 1.-bræt for Jyllinge. Jeg havde ikke så gode minder fra sidst, da jeg efter skødesløst spil blev sat mat efter 14-15 træk eller så. Sort mod d4 - og en tur tilbage til fortiden med Tartakower, som jeg ikke har spillet længe. Søren kendte ikke rigtig varianten, så det lykkedes mig at udligne - eller godt vel, da jeg i det tidlige midtspil langede et strategisk remis-tilbud ud. Man risikerer jo at blive taget på ordet - og således også i søndags.
 
Næste færdige var Fadhal, der stod lidt preesset - men egentlig tænkte jeg at det så solidt ud. Modstanderen ofrede en officer for bønder - og jeg tænkte, at det ikke så helt skidt ud. Pludselig blev brikkerne sat på plads, så jeg må have overset noget:-)
 
Kai blev næste til at afslutte. Som hvid i en sicilianer søgte Kai komplikationer - der skulle ikke byttes af. Jeg synes, at sorts trusler så stærkest ud - og det endte da også med at Kai måtte aflevere et par bønder. Det nedte i bondeslutspil - og det er som bekendt vanskeligt med et par mindre end modstanderen:-)
 
Så kaldte håndbolden - men jeg nåede da at se:
 
At Lasse tilbød remis efter modstanderen havde åbnet med b6. Lasse havde længe initiativ og trusler, men da Lasse skulle til at cashe ind fandt modstanderen De7, der lige nøjagtigt holdt sammen på stumperne. Lasse skulle vel også hjem at se håndbold, så remis blev tilbudt.
 
At Preben Løvgreen efter afvist remis-tilbud stillede trusler op mod Knud - og så ved vi godt, at det kan blive kriminelt. Klonk!! - så blev løberen ofret på h7 efterfulgt af Dronningeskak på h5 og igen på f7. Officeren måtte afleveres tilbage igen- og så manglede sort bare et par bønder. Da jeg forlod Hillerød havde Preben oven i købet vundet en mere. 1-0
 
Preben Larsen spillede hvid mod Fransk - og det så egentlig meget pænt ud efter åbningen. Men nødvendig afbytning af d4 mod c5 efterlod bonden på e5 noget alene - og efter yderligere et par træk: haps, haps. Derfa var det vist mest et spørgsmål om teknik og tålmodigehed - og det havde modstanderen! 0-1
 
Søren spillede sort i sin elskede Slaver. Det så meget fint ud med afbytning af den hvid-feltede på g6. Åben h-linje - og tårnene derover for at blæse til angreb. Modstanderen pakkede - og efter Bh4 skulle der vist officersoffer til for at åbne stillingen. Det er som bekendt ikke Sørens spillestil. I stedet sendte Søren et remis-tilbud over brættet - det blev afvist i første omgang, men det endte alligevel med remis til sidst.
 
Dermed tabte vi 4½-3½ - ikke ligefrem en fremgang ift forrige sæsons match mod Hillerød, der endte med 8 remiser efter jeg selv havde forsøgt at vinde i et par timer, som sidste mand.   
 

Jens Bo Hansen genvinder klubmesterskabet! Jens har været sikkert spillende i hele turneringen og havde før sidste runde kun afgivet 2 remisser og stod derfor på 7 points. Lige bagefter lå Jørgen Løvgreen Nielsen med 6 1/2 point. Jens kunne derfor selv afgøre sagen med en sejr i sidste runde. 

 

Selv om Jørgen sluttede flot af med en sejr over Martin Mosgaard, rystede Jens ikke på hånden og kunne kort tid efter også notere sig for en sikker gevinst over Kurt Rasmussen, der ellers har spillet en flot turnering. Dermed var mesterskabet i hus med 8 points. Jørgen bliver en ligeså sikker nr 2 med 7 1/2, mens 3. pladsen går til Henrik Bloch Andersen, der vandt det udsatte parti mod Rasmus Olsson. Henrik sluttede med 6 1/2 points.

 

Tillykke til Jens med klubmesterskab nr. 2.

Referent Jens Bo Hansen
 
2.-holdet havde besøg af Allerød III forrige tirsdag - et klassisk A-række-hold, som man husker det fra "gamle dage" udelukkende bestående af spille fra 1. klasse. Det indebar også, at Dr. Elo havde Allerød som favoritter - og det levede de op til på denne måde:
 
Først færdig var vist Agger - og det efter et åbnings-koks, der kostede et par bønder. Det kom Agger sig aldrig over.
 
Kurt var også relativt hurtigt færdig - jeg så ikke så meget til baggrunden for nederlaget.
 
Helge havde egentlig en fin stilling efter åbningen i en nimzo. God sort springer mod tvivlsom hvid løber lukket inde bag bondekæden. Modstanderen lod sig dog ikke anfægte - og launchede attack mod Knud. Det kunne Helge ikke modstå i længden - og måtte efterhånden aflevere materiale.
 
Jørgen er gået væk fra sin fine spillestil med at kopiere verdensstjernerne - for i stedet at gå til angreb fra første træk. Løber på c4 og springerne til g5 og b5. Det så truende ud men modstanderens d5 efterfulgt af d4 og en dronningeskak på a5 kostede en officer. Godt nok kostede det modstanderens rokade og noget udvikling - men i længden holdt det ikke. Et fromt ønske er, at Jørgen vender tilbage til verdensstjernespillet:-) 
 
Arne havde en rigtig, rigtig fin stilling efter en Ld3-siciliander, hvor hvid blev efterladt med bønder på a2, c2, c3, e4 og i g- og h-linjen. Arnes springer på e5 var kæmpe - og styrede stillingen. Men Arne skulle jo også videre - og modstanderen lykkedes bedre med sin plan, der til sidst endte med at Arne måtte aflevere en afgørende bonde.
 
Ebbe spillede et solidt parti efter 1. e4, b6 - der blev holdt et lille solidt positionelt overtag hele vejen. Til sidst skulle der vælges mellem risiko eller remis - og det var godt med point til holdet, så remis.
 
Undertegnede spillede sort i en Najdorf - min modstanderen valgte ikke de skarpeste varianter, så jeg udlignede relativt enkelt. Da jeg oven i købet fik mulighed for at støde med d5 og samtidig fik byttet min springer mod min modstanders hvidfeltede begyndte det at se godt ud. Min modstander gik til angrebet - og tårnet kom via e3, e4 til g4. Jeg så godt, at tårnet kunne ofres på g7 efterfulgt af et par springerskakker på f5 truende Kg7 og De7. Men jeg ville så også true min modstanders dronning, så jeg brugte ikke mange sekunder på den trussel. Doink - så stod det hvide tårn på g7 - havde jeg overset noget? Nej, efter 3-4 tvangsmæssige træk var det meste træ byttet - og jeg sad tilbage med en officer mere.
 
Sidst færdig var Rasmus - velspillet sicilianer, der kom ud i et langt slutspil. Rasmus havde en bonde mere - men springeren på b3 var helt ude af spillet. Og endnu værre så havde den ikke nogen god vej tilbage. Af med springer og merbonde - og dronningeslutspil noget i underkanten. Modstandren afviklede til vundet bondeslutspil med denne stilling hvid: Kg2 og bønder på a4, b3, c4 og d5 og sort: Kf4 og bønder a5, b6, d6 og e5. Rasmus trækker b4 eneste mulighed for at komplicere! Der følger ;Ke5, c5 og Kxd5 - og remis efter cxb6. Desværre trykkede tiden og det blev i stedet cxd6 - og få træk senere kunne Rasmus opgive. Superærgerligt for det var godt kæmpet!   
 
6½-1½ til Allerød.
 
Roskilde Skakklub
Vestergade 17
4000 Roskilde

mail : jebh2505@live.dk
tlf : 24681812
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.