Tirsdag den 18. december var der traditionen tro juleafslutning i RS. Det er flere år siden, at så mange har deltaget. 19 mand sad klar fordelt ved 3 borde og forsøgte i fællesskab at finde det rigtige træk i det parti fra Bent Larsens bog, som Jacob Andersen gennemgik. Som sædvanlig var der ind i mellem stor ærgrelse, når det foreslåede træk ikke var på Larsens liste. Nogle gange måske med rette, men her holder vi også fast i de traditionstro regler, som fastslår, at Bent Larsen altid har ret, når det gælder de rigtige træk og tilhørende point.

Bord 2 vandt suverænt med 27 points foran bord 1 med 13 points og bord 3 med 12 points.

 

Efter 'Find det rigtige træk' var der 10 mand tilbage til lynskakturnering. Jens Bo Hansen varetog hvervet som turneringsleder. Efter nogle hårde kampe ved brættet sluttede to mand i front med hver 8 points ud af 9. Da Henrik Mølvig havde vundet det indbyrdes parti mod Jacob Andersen, blev Henrik endelig vinder. Der var en stor æske af mærket Anthon Berg til både nr 1 og 2.

Efter denne hyggelige aften går RS på juleferie indtil tirsdag den 8. januar, hvor 4. runde af klubturneringen spilles.

 

Her er nogle billeder fra Juleskakken:

20181218 19274520181218 19275920181218 192810

 

20181218 19281320181218 19581920181218 195756

Jens Bo Hansens referat fra kampen:
 
På en mørk og våd decemberdag, der dog mest mindede om en almindelig vindblæst efterårsdag, drog 2.-holdet til Gribskov/Helsinge for at møde de lokale helte. 
 
Først færdig var deres referent. Af en eller anden uforklarlig årsag afveg jeg fra den variant i Leningrad, som jeg har spillet mod Jørgen de seneste gange. Et tidligt b4 var ment som et kreativt forsøg på at lede partiet i nye retninger - og det kom det også efter min modstander svar med e5. Allerede da det skete, fortrød jeg - og kamplysten forduftede. Efter yderligere et par træk tilbød jeg remis efter devisen - jeg står lidt under, så fint med en ½. Min modstander accepterede.
Næste, der blev færdig, var Agger. Egentlig var jeg optimist, da jeg kom forbi og så, at en Philidor med Agger som sort havde udviklet sig med afbytning af d-bønderne og løberpar til Agger. Jeg tænker, at de har hældt et eller andet i Aggers havregrød på plejehjemmet, for pludselig fór han frem med b- og c-bønderne - og haps, haps så er den ene forsvundet, og der var et stærkt ubehageligt angreb på konge og f7. Selvom Agger sprællede, så holdt det ikke i længden.
Næste mand færdig var Arne, der tidligt ofrede en bonde for initiativ. Modstanderens udvikling var hæmmet, og Arne fik stillet brikkerne op til "ballade". Desværre overså Arne, hvor stærkt Lg8 (skak) var. Kongen på h7 kunne ikke gå til h8, fordi Arne kunne dække modstanderens trussel mod sin Dronning med Lc4 og skak fra et tårn på e8 - der ville være mat eller tårngevinst. Ved Kg6 havde Arne det dejlige stilletræk De3 også med tårngevinst eller mat til følge. Arne havde ikke set De3 - og fik byttet dronninger med fortsat initiativ for bonden og remistilbud. Det blev modtaget.
Ebbe spillede en klassisk drage bag de sorte klodser. Intet overraskende de ca. første 10 træk. Så spillede modstandeeren f4 før Kh1 - og Ebbe erindrede, at det skal besvares med Db6. Modstanderen svarede Dd3 - og så rakte hukommelsen ikke længere. Ebbe valgt at bytte en hyp d4 og derefter flytte dronningen til a5 i stedet for direkte at spille det anbefalede Sg4. Muligvis en TN - men ikke rigtig nogen forbedring af den sorte stilling. Det er vist den pæne udlægning! - og derfra kæmpede Ebbe for at bjærge partiet til remis. Da det endte i dobbelt tårnslutspil med 7 bønder på hver side blev fredspiben røget.
Martin spillede tidligt c5 med sort i en dronngegambit, men overså en kombi, der kostede en bonde, i midtspillet. Herefter blev der slidt og slæbt - og det lykkedes at få byttet det meste træ. Tilbage var et uligefarvet løberslutspil med 4 bønder til hver på kongefløjen og en ekstra a-bonde til modstanderen, der dog ganske velvilligt gik med til at bytte 3 af de 4 bønder. Herefter var det kun manglende tid og en presset blære, der kunne ødelægge partiet. Det lykkedes at bjæge en halv og redde blæren og æren:-)
Helge var rigtigt godt med længe, men mens modstanderen fik placeret tårnene i d- og c-linjen og aktivieret løber og springer fik Helge kørt lidt for meget frem og tilbage med dronningen og fik lavet et lidt for tidligt bondefremstød til e5. Det gav modstanderen mulighed for at placere tårnene på anden revle - og det er som bekendt sjældent behageligt. Det var det heller ikke for Helge, der vred sig mere og mere på stolesædet. Til sit gav modstanderen en skak, der kostede en officer. 0-1.
Man skal passe på med at gentage sig selv - men Jørgen spiller altså som dagens verdensstjerner. Langt posi-parti med flere underliggende taktiske pointer. Der blev løbende byttet træ - og det så helt lige ud da, der kun var tårn, springer og et par bønder tilbage på hver side. Modstanderen tilbød en fed bonde - og desværre har vi ikke haft Jørgen med i Lille-Lars-land før. Her er folket stadig mærket af fortiden - og absolut ikke til at stole på!! Der er naturligvis ikke noget "gratis" deroppe - og modstanderen gennemførte sin springer-gaffel, der kostede tårnet - og ja, modstanderen kunne godt sætte mat med tårn og konge! 
Sidst færdig var Kai - og det var et vanvittigt parti! Kai fik tidligt listet en offi fra modstanderen - og havde fortsat konge-angreb. Det så ud til at en Dronninge-skak på f7 og et efterfølgende tårn-offer på g5 havde givet Kai mulighed for at tage tidligt hjem. Kai valgte en anden plan, der var lidt langsommere opbygning, men stadig så ud til at virke. Pludselig flyttede Kai sit tårn til g3 - og ups, hvad nu med tårnet på h1. Det var truet af dronning - og kun dækket af g-tårnet. Nu var rådne dyr gode - og jeg tænker, at Kai i normalen havde opgivet på stedet. Heldigvis følte Kai sig kaldet til fight. Dronning og sidste officer blev byttet, så der kun var et enkelt tårn på hver side - og en 4-5 bønder mere til modstanderen. Helt ærligt - jeg gad ikke en gang tælle! Men Kai sad stille og roligt en gnuffede alle de bønder, som modstanderen helt frivilligt afleverede. Til sidst var der kun 2 tilbage - forbundne c- og d-bønder. Stadig tykt vundet - men man kunne godt se på modstanderens kropssprog, at det ikke faldt helt let. Til sidst champagne og snarlig bondeforvandling - men hov! Kai snuppede næstesidste bonde - og spillede køligt kongen tilbage tids nok til også at inhalere sidste bonde inden forvandling til dronning. Remis - og 5½-2½ til de lokale. Helt i tråd med doktor Elos forudsigelser!     

Referat Roskilde I mod Hillerød III - søndag d, 18/11.

Sidste søndag var vi værter for holdkamp i mesterrækken mod Hillerød III, der havde et par forstærkninger på de øverste brætter. 

Først færdig var Lasse med en remis i en kongeinder, hvor hvid spillede Lg5 og tidligt f4. De så kompliceret ud - og før komplikationerne for alvor foldede sig ud, så kom hænderne over brættet.

Søren spillede i den anden ende af holdet - og modtaget Dronningegambit kom vist aldrig rigtigt over remis-grænsen efter, at sort tidligt fik gennemført e5.


Henriks modstander spillede både Najdorf og Dragen - og det går normalt for langsomt. Men samtidig blev rokaden undladt, og det kan give lidt udfordringer med at få låst angrebsmissilet på målet. Pludselig var der en kombi - og Henrik siger, som bekendt, aldrig nej tak til en officer.

 
John havnede i et slutspil med T+S mod T+L og havde selv 3 bønder på K-fløjen mod modstanderens 2 på K-fløjen og en dejlig fri-basse på D-fløjen. Ikke umiddelbart opløftende - og det var da også med nogen bekymring, at jeg fulgte partiet. Men hvor Henrik havde udfordringer med at få låst missilet på Knud, så havde John det modsatte. Det må have blinket, dyttet og alt mulig andet for bondefremmarch, kombineret med baglinje-problemer og en livlig springer gjorde livet surt for de hvide ambitioner om bondeforvandling på D-fløjen.  0-1
 
Preben Larsen sad i modsatte hjørne - og jeg nåede ikke rigtigt at opfatte så meget af partiet, men modstanderen afleverede materiale - og det oven i købet uden "Larsen" kom i de sædvanlige tidnød-udfordringer.
 
Af "Løverne" klarede Jørgen sig bedst. Åbningen var skarp - og der lurede hele tiden afbytninger, bondetab og stillingsmæssig ruin. Jørgen balancerede fint på knivsæggen, og spillede med overbevisning i overgangen fra åbning til midtspil. Så var der en kombi - og 1-0. Preben havde længe initiativ med forbundet mer-fribonde og løber mod springer. Modstanderens hyp hoppede og dansede, og pludselig forsvandt merbonden. Der var stadig fordel - så røg der et tårn og dermed også partiet.
 
Undertegnede førte de hvide klodser i Slaver i en variant, som jeg har spillet et hav af gange med Mølleren i lyn. Jeg havde initiativet det meste af vejen, men computeren siger, at jeg valgte forkert, da det skulle afgøres. Officer for 2 og efterfølgende 3 bønder var ikke vejen til gevinst. Min modstander tilbød og jeg accepterede. Computeren var efterfølgende enig med en stillingsvurdering på 0,0.
 
Samlet 5½-2½ til os. Doktor Elo siger ca. 6-2 - men der var dog alligevel tale om en vis oprejsning efter 1. rundes nederlag til Allerød II.
 
Referat Roskilde II mod Espergærde I:
 
Holdskak mod Espergærde giver for os gamle knage masser af minder fra fortiden - både drabelige divisionsopgør og ditto klubmatcher over 50 partier eller så. Det var dengang Roskilde og Espergærde hørte til landets største klubber med 120-130 medlemmer. 
 
Undskyld Espergærde - men det her var noget mindre prætentiøst! Og alligevel ganske spændende for de deltagende!
 
På bræt 4 førte Kurt de hvide klodser - og i en Drage i forhånden spillede sort tidligt e4. Sorts dronning blev efterladt alene på baglinjen kun dækket af Sc6. Småkage - Kurt klaskede springeren med sit ene tårn - og dronningeafbytning ville føre til mat i bunden, hvis sort slog tårnet på c6. Sort flyttede dronningen - og Kurt var en ren officer oppe - 1-0. Indtil...jeg kiggede på Kurts bræt igen, og så at modstanderen havde stillet en fælde, hvis Kurt spillede Sd4. Jeg koncentrede mig igen om mit eget parti - indtil der blev småmumlet og - og -snakket fra Kurts side. Kurts dejlig mer-springer stod ved siden af brættet - og selvom Kurt fortsatte, så ebbede det ud i remis.
 
Jørgen på bræt 8 spillede som dagens verdensstjerner - e4 efterfulgt af langsom opbygning. Inden det blev rigtigt spændende blev fredspiben fundet frem.
 
Modsat var det med Helge, der spillede et kompliceret parti med masser af trusler. Pludselig forsvandt et tårn, da der ikke kunne slås igen pga. trussel mod kongen. Helge kæmpede mod overmagten - og pludselig fik han modstanderens dronning for en officer. Modstanderen havde angreb mod Helges konge - og det bølgede frem og tilbage. Til slut blev det Helges dronning mod modstanderens 2 tårne og en 2-4 bønder på hver side. Remis var et rimeligt udfald - også selvom uglerne mente, at Helge havde gevinst til sidst.
 
Også Rasmus formåede at spille et superkompliceret parti. Det meste af vejen i underkanten - efter at springeren kom til h5 i en konge-inder-Sämisch. Modstanderen spillede Sg-e2, og så havde Rasmus spildt et par tempi. Rasmus fik kæmpet sig ind i et tårnslutspil, hvor modstandren havde fjern mer-fribonde. Rasmus havde styr på teknikken - og der var ingen slinger i valsen til remis!
 
Arne havde et fint parti-oplæg - og var godt med undervejs. Men efterhånden fik modstanderen kontrol med en afgørende merbonde. 0-1
 
Martin spillede Katalansk - men det gik ikke som ønsket. Stillingen var længe kritisk - og modstanderen kunne flere gange have fremtvunget remis. Forståeligt nok blev der gået efter gevinsten, men Martin lægger sig som bekendt ikke ned - bare fordi han står næstbedst. Til sidst var der en kontra - og den blev udnyttet med vanlig sikkerhed.
 
Ebbe var presset i en Maroczy i åbningen. Herefter begyndte de at spille, og Ebbe fandt en god plan. Det gav en solid merbonde, og længe var der fordel. I tidnød var det vanskeligt at konvertere - og til sidst var det 2 mod 1 bønder på dronninge-fløjen i tårn-slutspil. Det kunne næppe vindes. ½-½
 
Undertegnede var sort i en Lb5-sicilianer. Det var længe med gensidige chancer. Hvid truede på kongefløjen, mens jeg arbejdede på at få åbnet dronningefløjen. Det sidste lykkedes bedst - og min modstander gav en bonde for at slippe til et slutspil med springer mod løber og 4 bønder mod 5. Det endte hurtigt med, at løberen dominerede - og derfor kunne jeg sætte den afgørende kongevandring ind.
 
Samlet 4½-3½ til os - og den første sejr i A-rækken i nogen tid! 
 
Alt godt
Jens 

se mere i rubrikken 'Turneringer' hvor der er

Roskildeturneringen 2018 blev sikkert vundet af Henrik Mølvig med 6 points foran Henrik Bloch Andersen og Preben Løvgren Nielsen hver med 5 p. Ratingfavoritten Lasse Christoffersen endte på en en delt 4. plads.

 

Se mere her:
Turneringsside

Roskilde Skakklub
Vestergade 17
4000 Roskilde

mail : jebh2505@live.dk
tlf : 24681812
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.